Seifuku || Discount code: "princesskeru" || 10% off

(Source: cashiku)

Collar Sweatshirts from HHOTARU || Discount code: KRISTINE10

(Source: chickabiddy)

kyeoptatokki:

Sweetheart Bows || use the code “kyeoptatokki” for 10% off.

(Source: taiion)

(Source: ryeou)